-

[Λογότυπο] Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

-
 

Οδηγίες για την υποβολή

Οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στις Εισιτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020.

 

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής υποψηφιότητάς σας

 • Ενότητα «Διεύθυνση και Επικοινωνία»:
  Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στα πεδία των τηλεφώνων και του email.
  Σε περίπτωση μη σωστής συμπλήρωσης του email ή αλλαγής του, θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία εγγραφής από την αρχή.
 • Ενότητα «Εβδομάδα Εξετάσεων»:
  Δηλώνετε την εβδομάδα που επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις. Υπάρχουν δύο (2) επιλογές:
  • 1η εβδομάδα: 9-12 Σεπτεμβρίου 2019
  • 2η εβδομάδα: 16-19 Σεπτεμβρίου 2019
  Η δήλωση εβδομάδας εξετάσεων αποτελεί δήλωση προτίμησης.
  Η οριστική εβδομάδα κατά την οποία θα εξεταστείτε, θα ανακοινωθεί συνολικά για όλους τους υποψηφίους μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.
 • Ενότητα «Υποβολή Αρχείων»:
  Υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (σε αρχείο PDF)
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (σε αρχείο PDF)
   (το αρχείο θα πρέπει να περιέχει και τις δύο όψεις της ταυτότητάς σας)
  • Φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου/Ταυτότητας (σε αρχείο εικόνας JPG)

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της υποψηφιότητάς σας

 • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της υποψηφιότητάς σας, θα εκτυπώσετε τη τελική φόρμα με τα στοιχεία σας. Θα την υπογράψετε και θα μας την στείλετε ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Σας επισημαίνουμε ότι ο μοναδικός αριθμός που εμφανίζεται στην αίτηση υποψηφιότητάς σας επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση του Τμήματος που αφορά τις Εισιτήριες Εξετάσεις.
 • Το Δελτίο Υποψηφίου θα δοθεί την πρώτη μέρα των εξετάσεων, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.