-

[Λογότυπο] Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

-
 

Οδηγίες για την υποβολή

Οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στις Εισιτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022.

 

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής υποψηφιότητάς σας

 • Ενότητα «Διεύθυνση και Επικοινωνία»:
  Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στα πεδία των τηλεφώνων και του email.
  Σε περίπτωση μη σωστής συμπλήρωσης του email ή αλλαγής του, θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία εγγραφής από την αρχή.
 • Ενότητα «Ομάδα Εξετάσεων»:
  Δηλώνετε την ομάδα που επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις. Υπάρχουν τέσσερις (4) επιλογές:
  • 1η ομάδα Εξετάσεων: 6-7 Σεπτεμβρίου 2021
  • 2η ομάδα Εξετάσεων: 9-10 Σεπτεμβρίου 2021
  • 3η ομάδα Εξετάσεων: 13-14 Σεπτεμβρίου 2021
  • 4η ομάδα Εξετάσεων: 16-17 Σεπτεμβρίου 2021
  Η δήλωση ομάδας εξετάσεων αποτελεί δήλωση προτίμησης.
  Η οριστική ομάδα κατά την οποία θα εξεταστείτε, θα ανακοινωθεί συνολικά για όλους τους υποψηφίους μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.
 • Ενότητα «Υποβολή Αρχείων»:
  Υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (σε αρχείο PDF)
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (σε αρχείο PDF)
   (το αρχείο θα πρέπει να περιέχει και τις δύο όψεις της ταυτότητάς σας)
  • Φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου/Ταυτότητας (σε αρχείο εικόνας JPG)

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της υποψηφιότητάς σας

 • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της υποψηφιότητάς σας, θα εκτυπώσετε τη τελική φόρμα με τα στοιχεία σας. Θα την υπογράψετε και θα μας την στείλετε ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Σας επισημαίνουμε ότι ο μοναδικός αριθμός που εμφανίζεται στην αίτηση υποψηφιότητάς σας επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση του Τμήματος που αφορά τις Εισιτήριες Εξετάσεις.
 • Το Δελτίο Υποψηφίου θα δοθεί την πρώτη μέρα των εξετάσεων, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέχετε και στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, αναφορικά με τις Εισαγωγικές Εξετάσεις.