-

[Λογότυπο] Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 - 2025

-
 

Οδηγίες για την υποβολή

Οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στις Εισιτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025.

 

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής υποψηφιότητάς σας

 • Ενότητα «Διεύθυνση και Επικοινωνία»:
  Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στα πεδία των τηλεφώνων και του email.
  Σε περίπτωση μη σωστής συμπλήρωσης του email ή αλλαγής του, θα πρέπει να ξεκινήσετε την διαδικασία εγγραφής από την αρχή.
 • Ενότητα «Ομάδα Εξετάσεων»:
  Δηλώνετε την ομάδα που επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις. Υπάρχουν τέσσερις (4) επιλογές:
  • 1η ομάδα Εξετάσεων: 2-3 Σεπτεμβρίου 2024
  • 2η ομάδα Εξετάσεων: 5-6 Σεπτεμβρίου 2024
  • 3η ομάδα Εξετάσεων: 9-10 Σεπτεμβρίου 2024
  • 4η ομάδα Εξετάσεων: 12-13 Σεπτεμβρίου 2024
  Η δήλωση ομάδας εξετάσεων αποτελεί δήλωση προτίμησης.
  Η δυνατότητα προτίμησης της ομάδας για τους υποψηφίους δεν θα είναι δεσμευτική για το Ίδρυμα όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ανά ομάδα.
  Η οριστική ομάδα κατά την οποία θα εξεταστείτε, θα ανακοινωθεί συνολικά για όλους τους υποψηφίους μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.
 • Ενότητα «Υποβολή Αρχείων»:
  Υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (σε αρχείο PDF)
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (σε αρχείο PDF)
   (το αρχείο θα πρέπει να περιέχει και τις δύο όψεις της ταυτότητάς σας)
  • Φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου/Ταυτότητας (σε αρχείο εικόνας JPG)

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της υποψηφιότητάς σας

 • Σας επισημαίνουμε ότι ο μοναδικός αριθμός που εμφανίζεται στην αίτηση υποψηφιότητάς σας επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση του Τμήματος που αφορά τις Εισιτήριες Εξετάσεις.
 • Το "Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου" θα δοθεί στους υποψήφιους την πρώτη μέρα των εξετάσεων, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέχετε και στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, αναφορικά με τις Εισαγωγικές Εξετάσεις.